Efervesan Tablet Üretimi Sektöründe Nem Alma Nedir? 12KAS
Efervesan Tablet Üretimi Sektöründe Nem Alma Nedir?

Efervesan Tablet Üretimi Nedir?

Efervesan tabletler hem üretim aşamaları hem de avantajları bakımından diğer tabletlere oranla dikkat çekici farmasötik/nutrasötik dozaj formlarından biridir.

Efervesan Tabletin Avantajları

 • Mide dostudur.
 • Pazarlama açısından daha çok dikkat çekicidir.
 • Tadın olumlu yönde gelişimini sağladığından formül geliştiriciler için iyi bir fırsattır.

Efervesan Tabletin Dezavantajları

 • İçeriğindeki API (farmasötik bir içeriktir.) nedeniyle yavaş emilim tehlikesine sahiptir. Bu durum iki şekilde giderilebilir.
 1. İlacı sıvı formda alarak
 2. Düşük dozlar kullanarak
 • Efervesan tabletlerin bu özellikten dolayı alım öncesi suda çözünebilen formları da mevcuttur.
 • Dozaj formunun boyutlarının yetersiz kalması
 • Karmaşık bir üretim prosesine sahip olması
 • Özel paketleme malzemelerine duyulan ihtiyaç

Efervesan Tablet Üretiminde Kullanılan Maddeler

Genel kapsamda; efervesanların içeriğinde bulunan maddeler 1:1 oranında olmak üzere aşağıda listelenmiştir.

 • Çözünür asit
 • Alkali metal karbonat tuzu

Efervesan tablet üretiminde kullanılan bazı alkali ve asit maddeler aşağıda listelenmiştir.

 • Sitrik asit
 • Tartarik asit
 • Malik asit
 • Fumarik asit
 • Adipik asit
 • Sodyum bikarbonat
 • Sodyum karbonat
 • Sodyum seskikarbonat
 • Potasyum bikarbonat
 • Potasyum karbonat

Efervesan Tabletin Üretimi

Efervesan tablet, üretim esnasında konvansiyonel katı dozaj formu üretim prosesi dikkate alınarak geliştirilir. Bu üretim prosesi, efervesan tabletin kimlik özelliklerinden dolayı ek koşullar da içerebilir. Aşağıda efervesan tabletin üretim prosesi ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Malzemelerin İşlenmesi

Malzeme işleme aşamasında yapılan uygulamalar aşağıda listelenmiştir.

 • Malzemelerin higroskopik yapısı nedeniyle gerçekleşen nem alma durumu istenmeyen bir durumdur. Çünkü bu durum istenmeyen reaksiyonların oluşmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek için aşağıdaki sistemlerden yardım alınır.
 1. Ara toptan konteynerler (IBC)
 2. Bağlantı istasyonları
 3. Ayırma vanası
 • Eğer yüksek etkili aktiflerle efervesan tablet üretimi yapılacaksa tahliye havasındaki nem miktarı düşük seviyelere indirilebilir. Böylece pratik bir şekilde nem emme durumu engellenmiş olur.

Malzemelerin açık bir şekilde işlenmesi, efervesan tablet üretiminin en avantajlı yöntemi olacaktır. Fakat tahliye havasındaki nem miktarına dikkat edilmelidir.

Granülasyon ve Kurutma

Efervesan tabletler, yüksek hızlarda dönen tablet preslerinde sıkıştırma işlemine tabi tutulur. Bu işlemde aşağıda listelenen durumlara dikkat edilmelidir.

 • Malzemenin ayrışmaması için birtakım özelliklere sahip olması
 • Kalıp, ağırlık, boyut ve homojenlik durumlarının birebir olması

Yukarıdaki iki maddenin gerçekleşebilmesi için efervesan tabletlerin granülasyon işleminden geçmesi gerekir. Granülasyon metotları aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Kuru Metot

Kuru metotta gerçekleştirilen alt metotlar katı dozaj formları için en ideal üretim şeklidir. Bu alt metotlar aşağıda listelenmiştir.

 • Doğrudan sıkıştırma
 • Merdaneli sıkıştırma
 • Tabletleme

Kuru Metodun Avantajları

 • Ek kurulama istemez.
 • Ünite operasyonuna olan ihtiyaç azalır.
 • Ekipmana olan ihtiyaç azalır.
 • Makine ve tesislerdeki tahliye işlemleri daha kolay hâle gelir.

Kuru Metodun Dezavantajları

 • İhtiyaç duyulan eksipiyanın pahalı olması

Islak Granülasyon

Efervesan tabletlerin ıslak granülasyon işleminde, bu tabletlerin içeriğindeki asit ve alkali maddeler ayrı ayrı işleme alınır. Bu maddelere uygulanan sonraki adım ise kuru karıştırmadır.

Kuru Karıştırma

Bu işlemin uygulanması için aşağıdaki sistemlere başvurulabilir.

 • Yüksek parçalayıcı granülatörler
 • Tek hazneli sprey granülatörler
 • Akışkan yataklı sprey granülatörler

Islak Granülasyonun Avantajları

 • Konvansiyonel ekipman dışında başka ekipmana ihtiyaç duyulmaz.
 • Malzemelerin granülasyon ve kurutma adımları için başarılı sonuçlar verir.

Islak Granülasyonun Dezavantajları

 • Çalışma süresi uzundur.
 • Temizliği uzun ve zordur.

Not: Eğer ıslak granülasyon yönteminde malzemelere karıştırma prosesi uygulanırsa efervesan tabletteki homojenlik bozulabilir. Çünkü bu şekilde efervesan tabletteki maddelerin birbirine kenetlenmesi zor olur.

Organik Solventler ile Granülasyon

Efervesan tabletler organik solventlerle temas ederse reaksiyona uğramaz. Bu nedenle; granülasyon işleminde reaksiyon oluşturmayan akışkan organik solventler kullanılabilir. Bu işlem aşağıda listelenen sistemlerle yapılabilir.

 • Yüksek hızda parçalayıcı granülatörler
 • Tek hazneli sprey granülatörler
 • Akışkan yataklı sprey granülatörler

Organik Solventler İle Granülasyonun Avantajları

 • Evaporasyon ısıları daha düşük olur.
 • Daha fazla ürün çıkar.
 • Düşük sıcaklıklarda ürün kurutulduğundan ürün yapısı bozulmaz.
 • Ortaya çıkarılmak istenen tabletlere göre istenen eksipiyan kullanılabilir.

Organik Solventler İle Granülasyonun Dezavantajları

 • Çeşitli ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Çünkü akışkanların işlenmesi karmaşık bir çalışma ister.
 • Akışkan yataklı sprey granülatör kullanılması durumunda ihtiyaç duyulan çalışma daha karmaşık hâle gelir. Çünkü aşağıda listelenen maddelerin arıtılması gerekecektir.
 1. Egzoz gazı
 2. Organik buhar
 3. Yoğuşamayan proses gazı

Su İle Granülasyon

 1. Her ne kadar efervesan tabletler su ile kolay bir şekilde reaksiyona girse de su ile granülasyon işlemi mümkündür. Su ile granülasyon işleminin ön izlemesi aşağıda anlatılmıştır.
 2. Az miktarda su eklenir. Bu şekilde efervasyon reaksiyonlarının ilk kıvılcımları kendini gösterir.
 3. Bir miktar karbondioksit kendini salar ve bunun yanında bir miktar su oluşumu meydana gelir.
 4. Ortaya çıkan su artık granülasyon akışkanı konumuna erişmiştir. Bu akışkanın görevi daha fazla su ve karbondioksit üretmektir.
 5. Koşullar göz önüne alınarak; bu kısır döngü durdurulur ve kurutma prosesi gerçekleştirilir. Kurutma işlemi için aşağıdaki adımlar uygulanır.
 • Yüksek hızda parçalayıcı granülatörlere alınır.
 • Granüle edilen malzeme yataklı kurutucu içerisine yerleştirilir.

Akışkan Yataklı Sprey Granülasyon

Bu granülasyon işleminde kurutma ve granülasyon işlemleri aynı anda gerçekleştiğinden zamandan tasarruf etmek için iyi bir seçenek olacaktır.

Akışkan Yataklı Sprey Granülasyonun Avantajları

 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Düşük nem miktarı ile nem emme olayını ortadan kaldırır.
 • Ön efervasyon tehlikesini minimize eder.
 • Depo amacıyla kullanıldığında düşük nemler elde edilir.

Akışkan Yataklı Sprey Granülasyonun Dezavantajları

 • İhtiyaç duyulan granülasyon akışkanı oldukça fazladır.

Yağlayıcılar

Tabletlerin granülasyon işlemi sonrasında yağlanması gerekir. Yağlama yapmanın nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ürünün akışını olumlu yönde ilerletmek
 • Yapışkanlığı önlemek

Magnezyum stearat, tablet yağlayıcısı olarak sık başvurulan maddelerdendir. Ancak bu madde granülasyon işleminden sonra kullanılmalıdır. Üretim esnasında kullanılırsa bu tabletler suda çözünemediğinden film tabakası su yüzeyinde kalır. Fakat bu durum aşağıda listelenen suda çözünen yağlayıcı maddeler kullanılarak giderilebilir.

 • Sprey kurutma yapılmış L-lösin
 • Polietilen glikol

Tablet Sıkıştırma

Efervesan Tablet Sıkıştırmanın Zorlukları

 • Efervesan tablet sıkıştırma işleminde her iki suya 0,3’ün altındaki nem oranı göz önünde tutulmalıdır. Yani; bu tabletlerin sıkıştırma işleminde nem oldukça düşük tutulması gerektiğinden diğer tabletler gibi sıkıştırma işlemine tabi tutulmaz.
 • Efervesan tabletler, diğer tabletlere oranla daha büyük boyutlara sahip olduğundan aşağıda listelenen olumsuz durumlar oluşabilir.
 1. Sertlik bakımından yetersiz olurlar.
 2. Kolay kırılırlar.
 3. Kolay hasar görürler.

Bu olumsuz durumlar neticesinde randıman zayıflar ve paketlenmeden tabletler çöp olabilir. Bu durumu engellemek için;

 • Ön sıkıştırma çalışma sistemi değiştirilmeli ve dinlenme süresi uzatılmalıdır.
 • Tabletler yağlama işleminden geçmemişse;
 1. Toz besleme sistemi kullanılabilir.
 2. Tablet kalıp duvarlarına veya delgi yüzeylerine koşulların gerektirdiği gibi bir miktar yağ sürülmelidir.

Paketleme

Tabletleme işlemi bittikten sonra, tabletlerin boyutunda su kaybından dolayı azalma görülecektir. Bu durumda nem emme durumu minimize edilmiş olur.

Efervesanların paketlenmesi işleminde aşağıdaki malzemeler kullanılır.

 1. Şeffaf Ambalaj

Su geçirgenliği düşük ve alüminyum olmalı. Bu şekilde raf ömrü uzatılmış olur.

 1. Tüp Düzeni

Tüp kapaklarına kurutucu malzeme olan silika jel ya da benzeri ürünler sürülmeli. Aksi takdirde; her tüp açılışında tüp içerisine nem girer ve raf ömrü azalır.

 

Efervesan Tablet Üretimi Sektöründe Nem Alma konusunda Alman üretimi Trotec marka Adsorpsiyon Nem Alıcı cihazlarımız ile ilaç firmalarının yanındayız.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.