Nem Kurutma
Yaşam alanlarımızda oluşandan nem yaşam kalitemizi düşürerek bizi olumsuz etkiler. Bu sebeple yaşam alanlarımızdaki nemden kurtulabilmek için bazı cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar kullanarak ortamdaki nemi kurutup ideal seviyeye getirebiliriz. Bu işlemi yapmazsak ortamdaki nem yaşam kalitemizi ve bizi olumsuz etkiler.

NEM KURUTMA

Nem Nedir?

 Havada bulunan ve havanın içinde tuttuğu su buharına nem denir. İnsan hayatındaki en önemli değere sahip olan suyun temeli atmosferde bulunan nem oranı ile oluşur. Nemin tanımında kullandığımız su buharı kavramı ise suyun üç halinden biri olan gaz halini temsil eder. Isınan hava kendi bünyesinde daha çok su buharının tutar. Su buharının oranı arttıkça da nem artar. Atmosferdeki nem açığı yüksekse ve hava basıncı alçaksa buharlaşmanın şiddeti daha fazla olur. Buda nem oranını arttırır. Havanın durumu nemin üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu rüzgârlı havalarda da buharlaşma oranı daha fazla olur. Yine bu durumda nem oranını arttırır. Havadaki ne higrometre adı verilen bir alet ile ölçülür. Nemin kaynağı; denizler, göller, okyanuslar, akarsular, kar örtüsü, buzullar, nemli toprak ve canlılardır.

Nem Nasıl Oluşur?

 Nem bitkilerin terlemesi ve buharlaşma ile ortaya çıkan su buharı yoluyla olur. Atmosferde oluşan nemin büyük bir çoğunluğu yeryüzünde bulunan suların buharlaşması sonucu oluşur. Sıvı halindeki suyun gaz haline gelmesidir. Buharlaşma için belirli şartlar vardır. Bunlar; yeterli miktarda suyun olması gerekir, sıcaklığın artması gerekir, rüzgârın oluşması gerekir. Bu şartlar sağlandığında yani yeterli miktarda su ve sıcaklık olduğunda su buharı yani nem oluşur. Genellikle insanlar nem oranın çok yüksek ve ya çok düşük olmasını tercih etmezler.

Nem Nasıl Ölçülür?

 Havadaki nemi ölçmek için kullanılan aracın adı higrometredir. Higrometrenin farklı çeşitleri vardır. Çalışma prensipleri ise tasarımlarına bağlı olarak değişmektedir. Fakat hangi higrometre kullanacağımızdan daha çok, kullanacağımız higrometrenin metrenin kalibre edilmesi çok daha önemlidir.

Bağıl Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 Havadaki nem miktarı ile alakalı olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan bağıl nem; havadaki su buharı miktarının, hava doymuş durumda iken alabileceği miktara oranına denilmektedir. Doymuş hava havanın belli şartlar altında taşıyabileceği maksimum nemi ifade etmektedir. Havanın her zaman doymuş bir vaziyette olması mümkün değildir. Bundan dolayı da bağıl nem havadaki su miktarı oranı ile doyma miktarı arasındaki açığı ifade eden miktar denilmektedir. Bir örnek verecek olursak bağımlın e olan bir hava kütlesinin, doyma açığı 5’tir. Aralarındaki bu fark kapandıkça yani bağıl nem 0’e yaklaştıkça yağış olayı gerçekleşebilecektedir.

Bağıl nem;

( mutlak nem / maksimum nem )x 100 olarak hesaplanmaktadır.

Mutlak Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 Mutlak nem havanın hacim olarak m3 başına içinde barındırdığı su buharının gram cinsinden ağırlığına denilmektedir. Bir başka ifadeyle 1 m3 hava içindeki su buharının gram olarak adlandırılmasıdır. Havanın içindeki buhar yoğunluğu olarak da adlandırılan mutlak nem, doğrudan buharlaşma ile arasında doğru orantı vardır. Buharlaşmayı sağlayan en temel etken ise sıcaklıktır. Yani sıcaklık havanın su buharı olma kapasitesini belirleyen en temel unsurdur. Sıcaklık arttıkça havadaki nem miktarı yani mutlak nem artar. Mutlak nemin az atmosferdeki önemi hava kütlesinin yağdırabileceği yağış miktarını belirlemesidir. Yani yağış getiren bir hava kütlesinin içindeki nem miktarı ne kadarsa bırakacağı yağışta onunla doğru orantılıdır. Bundan dolayı da nemli oranlarda hava kütleleri daha çok yağış bırakır.

Maksimum Nem Nedir? Nasıl Hesaplanır?

 1 m3 havanın belli bir sıcaklık da ki taşıyabileceği en fazla ne miktarına maksimum nem denilmektedir. Maksimum nem bulunduğu yerin sıcaklığına göre değişmektedir. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceğin miktarı arttığı için maksimum nem artar. Sıcaklık azaldıkça da havanın taşıyabileceğini miktarı azalarak maksimum nem azalır. Yani sıcaklık ile maksimum nem doğru orantılıdır. Maksimum nem havanın neme doyduğu noktaya denilir.

Nem Arttıkça Ne Olur?

 Havadaki nem oranı arttıkça havanın sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissederiz. Eğer ortamdaki nem oranı fazla ise buharlaşma daha yavaştır. Cildimize temas eden nem miktarı da artar dolayısıyla insan vücudunun ısısının artıp önce terlemesine daha sonra ise ısı kaybetmesine sebep olur.

Nem 0 Olursa Ne Olur?

 Havadaki nem oranı 0 olursa havanın yağış bırakacağı anlamına gelmez. Tıpkı bir sünger gibi süngerde içine suyu çeker ama yağış olarak bırakmaz. Yani nem oranı 0 olduğunda havadaki nem oranının maksimum bir seviyeye ulaştığının göstergesidir. Havada oluşan sis bunun bir göstergesidir.

Nemli Ortamlar ve Sağlık İlişkisi

 Yoğun nemli ortamlar insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. O çok sıcak ve nemli havalarda insanın vücut ısısını 40 41°’ye kadar ulaşabilmektedir. Buda hücrelere ciddi manada zarar verebilir.

Nem Oranı Neye Bağlıdır?

Nem oranı sıcaklık ve basınca göre değişir. Sıcaklığın artması ile havanın taşıyabileceği nem miktarı artar ve dolayısıyla nem oranı da artar. Sıcaklığın azalması ile de havanın taşıyabileceğini miktarı azalır dolayısıyla nem oranı da azalır.

Nem En Çok Nerede Olur?

 Nem her havada bulunur. Fakat dünyada nemlilik ve yağışın en az olduğu yer çöller ve kutuplardır. Öncelikli olarak havadan nemin oluşabilmesi için buharlaşma gereklidir. Yani güneş ışınlarının gelişi dik veya dikey yakın bir şekilde olmalıdır. Bundan dolayı dünyanın nemli yerleri ekvator civarı olup en nemsiz yerleri ise kutuplardır.

Nem Kurutma Nedir?

 Yaşam alanlarımızda oluşandan nem yaşam kalitemizi düşürerek bizi olumsuz etkiler. Bu sebeple yaşam alanlarımızdaki nemden kurtulabilmek için bazı cihazlar geliştirilmiştir. Bu cihazlar kullanarak ortamdaki nemi kurutup ideal seviyeye getirebiliriz. Bu işlemi yapmazsak ortamdaki nem yaşam kalitemizi ve bizi olumsuz etkiler.

Nem Kurutma İşlemi Nasıl Yapılır?

 Nem kurutma işlemi sağlıklı bir yaşam sürmek için ve estetik olarak oldukça önemlidir. Yaşadığımız alanı daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için nem kurutma işlemine başvurmamız gerekebilir. Bu sayede bulunduğumuz ortamda daha sağlıklı bir nefes alarak o daha rahat ederiz. Belli başlı cihazlarla yaşadığınız alandaki nem seviyesinin ideal olan seviye indirerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.

Nem Kurutma Cihazları Neden Tercih Edilir?

 Nem kurutma cihazlarının tercih edilmesi sebebi pratik ve kolay olmasıdır. Ortamdaki rutubet ve nemden kurtulmanın en kolay yolu nem kurutma cihazı tercih edip tüm olumsuzluklardan kurtulmaktır. İnsan hayatı daha pratik hale getiren bu cihaz gerek zeminde gerek duvarda gerekse tüm yapılarda kullanılarak hem estetik açısından hem de sağlık açısından insana ferahlık sunmaktadır.

Nem Alma/Kurutma Neden Önemlidir?

 Nem insan hayatına olumsuz etkileyen bir faktördür. Bundan dolayı ortamdaki nemi ideal seviyeye getirebilmek oldukça önemlidir. Ortamdaki nem ideal seviyede olmazsa rutubet ve koku yaparak hem fiziksel hem de görsel olarak bizi rahatsız eder. Küf ve rutubet alerjenlerin artmasına sebep olur. Buda insanın alerjik rahatsızlıklarını artırır ve ilerletir. Tüm bunların yanında romatizma, astım ve artrit gibi hastalıklara da sebep olabilir. Bundan dolayı nem alma cihazları hayatımızda çok önemli bir yerdedir. Sağlıklı bir şekilde hayat sürmek istiyorsanız mutlaka nem alma cihazı kullanmanızı önemle öneririz.

Nem Alma Cihazları İle Neler Yapılabilir?

 Nem alma cihazları ile ortamdaki fazla nemden kurtularak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Genellikle inşaat ve yaşından alanlarda kullanılan bu cihazlar ortamdaki fazla nemi alarak rutubet ve kötü koku oluşumunu engeller. Ayrıca bir yapı işlemi yapmadan önce ortamdaki nem alınırsa yapı işlemi görsel ve kullanış açısından kusursuzlaşır.

Nem Kurutma Cihazları Verimli Mi?

 Nem kurutma cihazı işin uzmanları ve işlevine göre tercih edilirse verimli sonuçlar alınır. Bu tarz cihazlar ortamdaki nemi ideal seviyeye getirerek yapılan işi daha verimli hale getirir.

Küf, Rutubet ve Nemi Bitirmek İçin Hangi Cihazlar Kullanılmalıdır?

 Yaşadığımız ortamdaki küf, rutubet ve nemi bitirmek için öncelikli olarak sorunun kaynağına etmemiz gerekmektedir. Kaynağın belirlenen soruna göre duvar kurutma, zemin kurutma, su baskını kurutma, boya kurutma, alçı kurutma gibi farklı zeminlere hitap eden cihazlardan biri tercih edilmelidir. Bunun için işin ehli insanlardan yardım almakta fayda vardır.

Nem Kurutma Cihazı Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Nem kurutma cihazlarının hepsi aynı değildir. Nem alma cihazı tercih ederken ilk bakmanız gereken günlük su toplama kapasitesidir. Bu kapasite cihazların günlük ne toplama kapasitesini belirleyen en önemli unsurdur. Bu tarz bir ürün alırken öncelikli olarak yüksek kapasiteli bir ürün tercih ederseniz uzun vadede kesin çözümler elde edersiniz. Diğer özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz; düşük gürültü seviyesine sahip olması, su tankı dolduğunda otomatik olarak kapanıp ardından uyarı vermesi, topladığı suyu kendiliğinden tahliye etmesi, ayarladığınız nem oranına göre otomatik olarak devreye girmesi, aşırı soğuk havalarda kendini koruması, cihazın üzerinde nem ve sıcaklık ölçerinin bulunması, cihazda hava filtresi olması ve bu filtrenin yıkanabilir olması, paslanma ve dökülmelere karşı dayanıklı olması, kolay taşınabilmesi için tekerleklere sahip olması gibi özellikler tercih edeceğiniz kurutma cihazını almadan önce dikkat etmeniz gereken noktalardır.

Alanlara Göre Kurutma Hizmetlerimiz;

 1. İnşaat Kurutma Nedir?

 İnşaat kurutma işlemi, sanayi tipi kurutma cihazları ile yapılır. Bu kurutma işlemi yapılmazsa ciddi sorunlarla karşılaşacağınızı belirtmek isteriz. İnşaatlarda aktif olarak su kullanıldığı İçin sadece havadaki nemden değil, kullanılan sudan dolayında sürekli nemli ortamlardır. Bu sorunun önüne geçmek adına inşaatın yapım aşamasında ve belirli uygulamaları tabi tuttuktan sonra inşaat kurutma işlemi yapmak binanın sağlamlığını etkileyen ve binadaki nem oranını minimuma indiren önemli unsurlardandır. Bir örnek vermek gerekirse inşaata beton dökülen sonra kurutma işlemi yapmak hem bina sağlamlığını hem de betonun yapısal olarak sabitlenmesi için oldukça önemlidir.

 1. Depo Kurutma Nedir?

 Ürünlerimizin saklandığı depolarda nem oranına çok dikkat etmek gerekir. Nemin bulunduğu ortamlarda rutubet ve küf gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Rutubet ve nem depolarda sakladığımız ürünleri kısa sürede kullanılmaz hale getirir. Bugün bir çoğumuz gerek sağlık, gerek gıda, gerekse tekstil alanında depolar kullanırız. Depolarda olumsuz durumlarla karşılaşmamak için nem kurutma makinesi kullanılması gerekir. Tercih edeceğiniz makinenin özellikleri kullanacağınız depo alanına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 1. Ofis Kurutma Nedir?

 Ofis ortamlarında kullanılan hava kurutma, kişinin yaşam kalitesini arttırarak daha sağlıklı hava sulamasını sağlar. Cihazlar aynı zamanda ortamın sıcak kalmasına destek olur. Bir çok ofis ortamında kullanılan hava kurutma cihazları, istediğiniz oranda nemi kurutarak, talep ettiğiniz doğrultudaki nem oranına sahip olup daha sağlıklı nefes almanıza yardımcı olmaktadır.

 1. Ev ve Bina Kurutma Nedir?

 Ev ve bina ortamlarında kullanılan hava kurutma, evdeki oda, mutfak, banyo gibi ve apartmandaki ortak kullanım alanı olarak adlandırılan yerlerde kullanılmaktadır. Parke, tavan, zemin ve duvar gibi alanlarda oluşan nemi kurutmaya yarar. Bu alanlardaki bulunan ne zaman içinde küf ve rutubete dönüşerek hem kötü koku hem de görüntü olarak hoş olmayan bir hal almaktadır. Bu alanları elbetteki havalandırmak gerekir. Ancak sadece havalandırmakla kalmayıp ev ve bina nem kurutma cihazı ile kurtulmak mümkün ve daha kolaydır.

 1. Şap ve Beton Kurutma Nedir?

 Şap ve beton kurutma inşaatların yapım aşamasında düz ve pürüzsüz bir zemin elde etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu kurutma cihazı ortamdaki nemi emerek içinde bulunan suyu depolar bu sayede ıslak olan beton ve şaplar hızlı ve pratik bir şekilde kurur.

 1. Alçı ve Sıva Kurutma Nedir?

Alçı ve sıva kurutma binaların yapım aşamasında uygulanması gereken en önemli faktörden biridir. Bu binalarda ilerleyen dönemlerde sorun yaşamamak için alçı ve sıva kurutma işleminin yapılması gerekirken bunu cihaz ile yapmak işimize pratiklik katacaktır.

 1. Epoksi Kurutma Nedir?

 Günümüzde bir çok alanda kullanılan epoksi ürünleri yapı sektöründe ise zemin kaplama aracı olarak kullanılmaktadır. Epoksi ürünü ile zemin kaplaması yapıldıktan sonra kullanıma açılması için kurutma işlemi yapılması gerekmektedir. Bu kurutma işlemi yapılmazsa epoksinin tüm özelliklerinden faydalanmak söz konusu dahi olamaz.

 1. Rutubet Kurutma Nedir?

 Rutubet kurutma, rutubetli alanlarda yapılması gereken oldukça önemli bir uygulamadır. Bu uygulama çok yoğundu bekle alanlarda bile başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Özellikle ambar ve depo alanlarında görülen rutubetin önüne geçmek için rutubeti kurutma işlemi yapılması gerekir. Bunun yanında su sızıntılarının hakim oldu yer döşemeleri de de bu tarz sorunlarla karşılaşılmaktadır. Belli bir süre sonra kötü koku ve kötü görüntüye maruz kalmamak için rutubet kurutma cihazı ile rutubetten kurtulmak mümkündür.

 1. Şantiye Kurutma Nedir?

 Şantiyelerde kullanılan kurutma cihazlarının görevi sadece ıslaklığı gidermek ya da nemi kurutmak değildir aynı zamanda uygulama yapılan bölgedeki havayı temizleyerek ortamı sterilize edip şantiye tozlarının temizlenmesini sağlamaktadır. Bu sebeple hem şantiye çalışanları hem de çalışma bittikten sonra orada hayatını devam ettirecek kişilerin sağlığı açısından nem kurutma cihazları oldukça önemlidir.

 1. Parke Kurutma Nedir?

 Parke kurutma, parke yapılacak alanın öncesinde ve sonrasında zeminde yer alan nemin ortadan kaldırılması için verilen hizmettir. Bu hizmet de kullanılan tüm cihazlar oldukça profesyonel olup sağlıklı sonuçlar vermektedir. Çünkü binaların çürümesin de en etken olan faktör zemindeki nemdir.

 1. Boya Kurutma Nedir?

 İş, okul, ev gibi alanlarda uygulanan boya, astar, vernik gibi işlemlerin kurtulması amacı ile kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar kullanılmazsa bazen boyada kabarma veya kalkma gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Hatta daha sağlıklı bir boyama sonucu almak istiyorsanız öncesinde boyanacak yüzeyin nem oranı kontrol edilerek işleme başlanmalıdır.

 1. Zemin Kurutma Nedir?

 İlk başlarda inşaatlarda kullanılan bu sistem günümüzde sel ve su baskınlarında kullanılmaktadır. Zemin kurutma işlemi artık sadece beton üzerinde değil diğer yüzeylerde de yapılmaktadır. Her türlü ıslaklık ve rutubet gibi sorunla karşı karşıya gelindiğinde tercih edilmesi gereken o bir hizmettir.

 1. Su Baskını Kurutma Nedir?

 Su baskını sonucu kurutma cihazları ile nem derecesi uygun düzeye gelene kadar cihaz çalıştırılarak dolapların, duvarların, yer döşemelerinin ya da rafların sudan arındırılarak kurtulmasına denilmektedir. Su basılan alanlarda bu işlemin yapılması önemlidir. Çünkü bu pis su sadece basit bir nem oluşumu yapmayacak aynı zamanda bakteri ve mikrop oluşmasına da sebep olacaktır. Böyle ortamlarda nem kurutma cihazı kullanmak bakteri ve mikrop oluşmasını engelleyerek hijyenik bir ortam sunar.

Güvenilir Nem Kurutma Firmaları

Nem kurutma şuan çok önemli, hem yapılan inşaatların kısa sürede tamamlanması hem de insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için gereklidir. İnsan yaşamını ve inşaat sektörünü doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için profesyonel destek almak gerekir. Bunun için ise öncelikle güvenilir nem kurutma firmaları bulunmalıdır.

Bu zararı önelemek için TROTEC TKL firmasının vermiş olduğu “Teknik inşaat Kurutma” hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

TROTEC TKL firması size 27 yıllık tecrübe birikimiyle ve titiz hizmet anlayışıyla kısa sürede kurutma ekipmanları ve eğitimli personeli ile hizmet vermeye başlar.

Size gerekli danışmanlık hizmeti ve peryodik olarak ölçüm hizmetleride ücretsiz sunmaktadır.

 

TROTEC TKL projelerinizi hızlı kurutarak size zamandan kazandırır!

Ücretsiz keşif hizmetimiz için bizi arayınız!

444 0 835

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.